| کیان کنترل نیک | نمایندگی Omron |یاسکاوا | فونیکس کنتاکت | ®

| فروش سرو موتور Omron | نمایندگی Omron | درایو امرن |

| نماینده Omron امرن در ایران | سرو موتور امرن | نمایندگی Omron |

         | سرو موتور امرن Omron|سرو درایو Omron | نمایندگی امرن در ایران |                   

 

سرو درایو و سرو موتور های امرن در مدل های زیر موجود میباشند،جهت  کسب اطلاعات بیشتر میتوانید کاتالوگ مربوط به هر مدل را از سایت بارگیری فرمایید.

سیستم های شرو

Sigma-5

Smart Step 2

G-Series Accurax G5 PRODUCT
IMAGE

PLd (EN ISO 13849-1) SIL2 (IEC 61508)

 

- - PLd (EN ISO 13849-1) SIL2 (IEC 61508) Safety approvals
Sigma linear motorSigma-5 rotary motor G-Series rotary motor G-Series rotary motor Accurax G5 rotary motorAccurax linear motorG-Series rotary motor
Applicable servo motor
 
With option unit - - Built-in Full closed loop

      Servo Drives 

 

 

SERVO MOTORS

Integrated servo motor Sigma-5 G-Series Accurax G5 Product
Image
3,000 rpm 3,000 rpm1,500 rpm 3,000 rpm2,000 rpm1,000 rpm 3,000 rpm2,000 rpm1,500 rpm1,000 rpm Rated speed
4,000 rpm 2,000 rpm3,000 rpm5,000 rpm6,000 rpm

4,500 to 5,000 rpm2,000 rpm3,000 rpm5,000 rpm

2,000 to 3,000 rpm4,500 to 6,000 rpm2,000 rpm3,000 rpm5,000 rpm Maximum speed

Up to 7.85 kW

 

Up to 15 kW Up to 1.5 kW Up to 15 kW Sizes
- Sigma-5 Accurax G5G-seriesSmartStep 2 Accurax G5 Applicable servo drive

15 bits-INC/18 bit absolute

 

13 to 20 bits-INC (ABS encoder optional) 10,000 steps/rev to 17 bits-INC (ABS encoder optional) 20 bits-INC (ABS encoder optional) Encoder resolution
-

-

-

Standard High inertia Model
IP65 IP55-IP65-IP67 IP65 IP65-IP67 IP rating
Integrated servo motor Sigma-5

G-Series

Accurax G5 Product

کد فنی برخی از سروهای Omron  به شرح زیر می باشد:

فروش

R7D-BP01H
R7D-BP02HH
R7D-BP04H
R88A-CCG002P2
R88A-CNG01A
R88A-CNG02R
R88A-CNK02R
R88A-CNW01C
R88A-CNW01R
R88D-1SN01H-ECT
R88D-1SN02H-ECT
R88D-1SN04H-ECT
R88D-1SN08H-ECT
R88D-1SN10F-ECT
R88D-1SN15F-ECT
R88D-1SN15H-ECT
R88D-1SN20F-ECT
R88D-1SN30F-ECT
R88D-GP08H
R88D-KT04H
R88D-KT08H
R88D-KT10F
R88D-KT15F
R88M-1M10030T-BS2
R88M-1M10030T-S2
R88M-1M1K020C-BS2
R88M-1M1K020C-S2
R88M-1M1K020T-BS2
R88M-1M1K020T-S2
R88M-1M1K520C-BS2
R88M-1M1K520C-S2
R88M-1M1K520T-BS2
R88M-1M1K520T-S2
R88M-1M20030T-BS2
R88M-1M20030T-S2
R88M-1M2K010C-BS2
R88M-1M2K010C-S2
R88M-1M2K020C-BS2
R88M-1M2K020C-S2
R88M-1M3K010C-BS2
R88M-1M3K010C-S2
R88M-1M3K020C-BS2
R88M-1M3K020C-S2
R88M-1M40020C-BS2
R88M-1M40020C-S2
R88M-1M40030T-BS2
R88M-1M40030T-S2
R88M-1M60020C-BS2
R88M-1M60020C-S2
R88M-1M75030T-BS2
R88M-1M75030T-S2
R88M-1M90010C-BS2
R88M-1M90010C-S2
R88M-G10030H-S2
R88M-G20030H-S2
R88M-G40030H-S2
R88M-G75030H-S2
R88M-K1K030F-BS2
R88M-K1K030F-S2
R88M-K1K530F-BS2
R88M-K1K530F-S2
R88M-K40030H-BS2
R88M-K40030H-S2
R88M-K75030H-BS2
R88M-K75030H-S2

 

| نمایندگی Omron | نمایندگی امرن |

 

 

 

 

 

 Servo Motors

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به | کیان کنترل نیک | نمایندگی Omron |یاسکاوا | فونیکس کنتاکت | ® می باشد

Design by: WEB BARTAR