| کیان کنترل نیک | نمایندگی Omron |یاسکاوا | فونیکس کنتاکت | ®

| سنسور القایی امرن | سنسور مجاورتی امرن | فروش سنسور القایی امرن |

| سنسور امرن | فروش سنسور القایی امرن | سنسور قلمی امرن | سنسور مجاورتی Omron| نمایندگی Omron |

| نمایندگی Omron | سنسور القایی امرن | سنسور قلمی امرن

| فروش سنسور امرن |

سنسور القایی امرن یا Omron Inductive proximity sensors یکی از پرکاربردترین محصولات Omron می باشد  که به دلیل کیفیت بالا، قیمت بسیار رقابتی و کاربرد آسان ، تقریبا در همه صنایع کشور  عزیزمان ایران مورد استفاده قرار می گیرند . شرکت کیان کنترل نیک به عنوان نمایندگی Omron  عرضه کننده تمامی محصولات شرکت Omron از جمله سنسورهای القایی Omron می باشد . در مورد سنسورهای القایی دو اصطلاح سرتخت و سربلند وجود دارد که به هنگام استفاده از این سنسورها باید به معنا و مفهوم این دو واژه دقت کرد . سنسور سرتخت یا شیلد سنسوری می باشد که فقط از روبرو ( سر سنسور ) به فلز حساس می باشد  ولی سنسور سربلند (غیر شیلد ) علاوه بر راس سنسور کمی هم از پهلو نزدیک به سر سنسور ، به فلز حساس می باشد که همین موضوع به هنگام نصب محدودیتهایی برای سنسور ایجاد می کند .

همچنین در متون فنی عبارات شیلد و غیر شیلد با عناوین فلاش و غیر فلاش هم مورد استفاده قرار می گیرند . مثلا هنگامی که گفته می شود سنسور القایی سرتخت قطر 30 میلی متر ، منظور سنسور القایی هست که از نوع شیلد یا فلاش می باشد یعنی فقط راس سنسور توانایی تشخیص فلز را دارد .

بطور خلاصه می توان گفت :

FLUSH=SHIELDED=سرتخت

NON FLUSH= UNSHIELDED =سربلند

در زیر کد سنسور های سری E2B  و مشخصات آنها درج گردیده است :

( به سنسوهای القایی ، سنسور مجاورتی هم گفته می شود )

E2B-M12KN05-M1-B1

 سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 5 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، PNP ،NO

E2B-M12KN05-WP-B1 2M

 سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 5 میلی متر سربلند ، سیم دار ، PNP ،NO

E2B-M12KN05-WP-C1 2M
 سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 5 میلی متر سرتخت، سیم دار ، NPN ،NO
E2B-M12KN08-M1-B1-20
 سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، سیم دار ، PNP ،NO
E2B-M12KN08-M1-B1
 سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، PNP ،NO
E2B-M12KN08-M1-B2
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، PNP ،NC

E2B-M12KN08-M1-C1
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، NPN ،NO

E2B-M12KN08-WP-B1 2M
 سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، سیم دار ، PNP ،NO

E2B-M12KN08-WP-B1 5M
 سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، سیم دار ،  PNP ،NO ، طول سیم 5 متر

E2B-M12KN08-WP-B2 2M
 سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، سیم دار ، PNP ،NC

E2B-M12KN08-WP-C1 2M
 سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، سیم دار ، NPN ،NO

E2B-M12KS02-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت، کانکتوری ، PNP ،NO

E2B-M12KS02-M1-B2

سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت، کانکتوری ، PNP ،NC

E2B-M12KS02-WP-B1 2M

سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت، سیم دار ، PNP ،NO

E2B-M12KS02-WP-C1 2M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت، سیم دار ، NPN ،NO
E2B-M12KS04-M1-B1-20
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت، کانکتوری ، PNP ،NO

E2B-M12KS04-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت، کانکتوری ، PNP ،NO

E2B-M12KS04-M1-B2
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت، کانکتوری ، PNP ،NC

E2B-M12KS04-M1-C1
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت، کانکتوری ، NPN ،NO

E2B-M12KS04-M1-C2
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت، کانکتوری ، PNP ،NC

E2B-M12KS04-WP-B1 2M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت، سیم دار ، PNP ،NO

E2B-M12KS04-WP-B1 5M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت، سیم دار ، PNP ،NO ، طول سیم 5 متر

E2B-M12KS04-WP-B2 2M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت، سیم دار ، PNP ،NO

E2B-M12KS04-WP-B2 5M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت، سیم دار ، PNP ،NC ، طول سیم 5 متر

E2B-M12KS04-WP-C1 2M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت، سیم دار ، NPN ،NO
E2B-M12KS04-WP-C2 2M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت، سیم دار ، NPN ،NC
E2B-M12LN05-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 5 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، PNP ،NO
E2B-M12LN08-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، PNP ،NO
E2B-M12LN08-M1-B2
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، PNP ،NC
E2B-M12LN08-M1-C1
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، NPN ،NO
E2B-M12LN08-WP-B1 2M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، سیم دار ، PNP ،NO
E2B-M12LN08-WP-C1 2M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 8 میلی متر سربلند ، سیم دار ، NPN ،NO

E2B-M12LS02-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 2 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، PNP ،NO

E2B-M12LS04-M1-B1-20
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت ، سیم دار ، PNP ،NO

E2B-M12LS04-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، PNP ،NO

E2B-M12LS04-M1-B2
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، PNP ،NC
E2B-M12LS04-M1-C1
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، NPN ،NO
E2B-M12LS04-WP-B1 2M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت ، سیم دار ، PNP ،NO
E2B-M12LS04-WP-B1 5M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت ، سیم دار ، PNP ،NO
E2B-M12LS04-WP-B2 2M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت ، سیم دار ، PNP ،NC
E2B-M12LS04-WP-C1 2M
سنسور القایی امرن قطر 12 با حساسیت 4 میلی متر سرتخت ، سیم دار ، NPN ،NO
E2B-M18KN10-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 10 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، PNP ،NO
E2B-M18KN16-M1-B1-20
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 16 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، PNP ،NO
E2B-M18KN16-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 16 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، PNP ،NO
E2B-M18KN16-M1-B2
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 16 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، PNP ،NC
E2B-M18KN16-M1-C1
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 16 میلی متر سربلند ، کانکتوری ، NPN ،NO
E2B-M18KN16-WP-B1 2M
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 16 میلی متر سربلند ، سیم دار ، PNP ،NO
E2B-M18KN16-WP-B2 2M
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 16 میلی متر سربلند ، سیم دار ، PNP ،NC
E2B-M18KN16-WP-C1 2M
سنسور مجاورتی امرن قطر 18 با حساسیت 16 میلی متر سربلند ، سیم دار ، NPN ،NO
E2B-M18KN16-WP-C2 2M
سنسور مجاورتی امرن قطر 18 با حساسیت 16 میلی متر سربلند ، سیم دار ، NPN ،NO

E2B-M18KS05-M1-B1
سنسور مجاورتی امرن قطر 18 با حساسیت 5 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، PNP،NO

E2B-M18KS08-M1-B1-20
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، PNP،NO
E2B-M18KS08-M1-B1
سنسور مجاورتی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، PNP،NO
E2B-M18KS08-M1-B2
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، PNP،NC
E2B-M18KS08-M1-C1
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، NPN،NO
E2B-M18KS08-WP-B1 2M
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، سیم دار ، PNP،NO
E2B-M18KS08-WP-B1 5M
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، سیم دار ، PNP،NO ، طول سیم 5 متر
E2B-M18KS08-WP-B2 2M
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، سیم دار ، PNP،NC
E2B-M18KS08-WP-C1 2M
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،NPN،NO

E2B-M18KS08-WP-C2 2M
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،NPN،NC
E2B-M18LN16-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 16 میلی متر سربلند ، کانکتوری ،PNP،NO
E2B-M18LN16-M1-B2
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 16 میلی متر سربلند ، کانکتوری ،PNP،NC
E2B-M18LN16-WP-B1 2M
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 16 میلی متر سربلند ، سیم دار ،PNP،NO
E2B-M18LS05-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 5 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، PNP،NO
E2B-M18LS08-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، PNP،NO
E2B-M18LS08-M1-B2
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، PNP،NC
E2B-M18LS08-M1-C1
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ، NPN،NO
E2B-M18LS08-WP-B1 2M
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، سیم دار ، PNP،NO
E2B-M18LS08-WP-C1 2M
سنسور القایی امرن قطر 18 با حساسیت 8 میلی متر سرتخت ، سیم دار ، NPN،NO
E2B-M30KN20-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 20 میلی متر سربلند ، کانکتوری ،PNP،NO
E2B-M30KN20-WP-B1 2M
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 20 میلی متر سربلند ، سیم دار ،PNP،NC
E2B-M30KN20-WP-C1 2M
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 20 میلی متر سربلند ، سیم دار ،NPN،NO
E2B-M30KS10-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 10 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNP،NO
E2B-M30KS10-WP-B1 2M
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 10 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،PNP،NO
E2B-M30KS15-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 15 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNP،NO
E2B-M30KS15-M1-B2
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 15 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNP،NC
E2B-M30KS15-M1-C1
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 15 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،NPN،NO
E2B-M30KS15-WP-B1 2M
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 15 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،PNP،NO
E2B-M30KS15-WP-B1 5M
سنسور مجاورتی امرن قطر 30 با حساسیت 15 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،PNP،NO ، طول سیم 5 متر
E2B-M30KS15-WP-C1 2M
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 15 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،NPN،NO
E2B-M30LN30-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 15 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNP،NO
E2B-M30LN30-M1-B2
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 30 میلی متر سربلند ، کانکتوری ،PNP،NC
E2B-M30LN30-WP-B1 2M
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 30 میلی متر سربلند ، سیم دار ،PNP،NO
E2B-M30LS15-M1-B1
سنسور القایی امرن قطر 30 با حساسیت 15 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNP،NO
E2B-M30LS15-WP-B1 2M
سنسور القایی Omron قطر 30 با حساسیت 15 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،PNP،NO
E2B-S08KN02-MC-B1
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سربلند ، سیم دار ،PNP،NO ، کانکتور M8  ، 3 پین
E2B-S08KN02-WP-B1 2M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سربلند ، سیم دار ،PNP،NO
E2B-S08KN04-MC-B1
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سربلند ، سیم دار ،PNP،NO ، کانکتور M8
E2B-S08KN04-MC-B2
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سربلند ، سیم دار ،  PNP،NC، کانکتور M8
E2B-S08KN04-MC-C1
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 4 میلی متر سربلند ، کانکتوری ،NPN،NO، کانکتور M8
E2B-S08KN04-WP-B1 2M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 4 میلی متر سربلند ، سیم دار ،PNP،NO
E2B-S08KN04-WP-B1 5M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سربلند ، سیم دار ،PNP،NO ، طول سیم 5 متر
E2B-S08KN04-WP-B2 2M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سربلند ، سیم دار ،PNP،NC
E2B-S08KN04-WP-C1 2M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سربلند ، سیم دار ،NPN،NO
E2B-S08KS01-MC-B1
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 1.5 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNP،NO ، کاتکتور M8
E2B-S08KS01-WP-B1 2M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 1.5 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،PNP،NO
E2B-S08KS02-MC-B1-20
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNP،NO ، کانکتور  M8
E2B-S08KS02-MC-B1
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNP،NO ، کانکتور M8
E2B-S08KS02-MC-B2
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNP،NC  ، کانکتور M8
E2B-S08KS02-MC-C1
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،NPN،NO ، کانکتور M8
E2B-S08KS02-WP-B1 2M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،PNP،NO
E2B-S08KS02-WP-B1 5M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،PNP،NO ، طول سیم 5 متر
E2B-S08KS02-WP-B2 2M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،PNP،NC
E2B-S08KS02-WP-C1 2M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،NPN،NO
E2B-S08KS02-WP-C1 5M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،NPN،NO، طول سیم 5 متر
E2B-S08LN04-MC-B1
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 4 میلی متر سربلند ، کانکتوری ،NPN،NO، کانکتور M8
E2B-S08LN04-MC-B2
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 4 میلی متر سربلند ، کانکتوری ،NPN،NC، کانکتور M8
E2B-S08LN04-WP-B1 2M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 4 میلی متر سربلند ، سیم دار ،NPN،NO،
E2B-S08LS01-MC-B1
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 1.5 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNP،NO، کانکتور M8
E2B-S08LS02-MC-B1
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNP،NO، کانکتور M8
E2B-S08LS02-MC-B2
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، کانکتوری ،PNPNC، کانکتور M8
E2B-S08LS02-WP-B1 2M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،PNP،NO،
E2B-S08LS02-WP-B1 5M
سنسور القایی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،PNP،NO، طول سیم 5 متر
E2B-S08LS02-WP-C1 2M

سنسور مجاورتی Omron  قطر 8 با حساسیت 2 میلی متر سرتخت ، سیم دار ،NPN،NO

بهترین قیمت فروش سنسور امرن را از  نمایندگی Omron  شرکت کیان کنترل نیک بخواهید .

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به | کیان کنترل نیک | نمایندگی Omron |یاسکاوا | فونیکس کنتاکت | ® می باشد

Design by: WEB BARTAR