| کیان کنترل نیک | نمایندگی Omron |یاسکاوا | فونیکس کنتاکت | ®

|فروش سنسور خازنی امرن | فروش سنسور امرن | نمایندگی امرن |

| سنسور خازنی امرن | فروش سنسور امرن | نمایندگی امرن | نمایندگی Omron |

سنسور خازنی امرن نیز در بسیاری از صنایع کاربرد دارد که مدلهایی از این سنسور در انبار شرکت کیان کنترل نیک | نمایندگی Omron |  یافت می شود .

سنسور خازنی Omron  سری E2K-C

فروش E2K-C25ME1 2M

E2K-C25ME2 2M
 E2K-C25MF1 2M

E2K-C25MF2 2M
 E2K-C25MY1 2M

E2K-C25MY2 2M
  E2K-C20MC1 2M

E2K-C20MC2 2M
 E2K-C20MT1 2M

E2K-C20MT2 2M

سنسور خازنی Omron  سری E2K-X

فروش E2K-X4ME1 2M

E2K-X4ME2 2M
 E2K-X4MF1 2M

E2K-X4MF2 2M
 E2K-X4MY1 2M

E2K-X4MY2 2M
 E2K-X8ME1 2M

E2K-X8ME2 2M
 E2K-X8MF2 2M
 E2K-X8MY2 2M
 E2K-X15ME1 2M

E2K-X15ME2 2M
 E2K-X15MF1 2M

E2K-X15MF2 2M
 E2K-X15MY1 2M

E2K-X15MY2 2M

سری E2K-F سنسور خازنی امرن


 E2K-F10MC1 2M

E2K-F10MC2 2M

 E2K-F10MC1-A 2M

E2K-F10MC2-A 2M

سنسور خازنی سری E2K-L  مخصوص سنجش سطح مایع در لوله صرفنظر از رنگ لوله و رنگ مایع

E2K-L13MC1 2M
 E2K-L13MC2 2M
E2K-L26MC1 2M
E2K-L26MC2 2M

سنسور خازنی Omron سری E2KQ-X

E2KQ-X10ME1 2M
 E2KQ-X10ME2 2M

فروش سنسور خازنی Omron سری E2J

E2J-W10MA 1M

E2J-W20MA 1M

واحد تقویت کننده سنسور خازنی امرن : E2J-JC4A 2M

بهترین قیمت فروش سنسور خازنی Omron  در نگار صنعت سازان نمایندگی Omron

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به | کیان کنترل نیک | نمایندگی Omron |یاسکاوا | فونیکس کنتاکت | ® می باشد

Design by: WEB BARTAR