| کیان کنترل نیک | نمایندگی Omron |یاسکاوا | فونیکس کنتاکت | ®

| کنترلر اتوماسیون ماشین | فروش NX1P2-9024DT1 |

| کنترلر اتوماسیون ماشین | Machine automation controller | نمایندگی Omron |

سری NX1P  تکمیل کننده خانواده های کنترل کننده ماشین سری NX/NJ  می باشد که همان قابلیت ها را در اندازه ای کوچکتر فراهم می نماید .برخی از این ویژگیها عبارت است از :

سیکل اجرای سریعتر : 2 میلی ثانیه

کنترل 8 محور که 4 محور می تواند بطور همزمان کنترل شود .

پورت اترکت EtherCAT  و اترنت آی پی EtherNet/IP داخی ( Built-in )جهت ارتباط با HMI  ، ارتباط نقطه به نقطه کنترلرها ،ارتباط با نرم افزار Sysmac Studio و شبکه داده ها.

قابلیت انتخاب برد ارتباطی جهت ارتباط   (Modbus -RTU  حداکثر تا 32 نقظه ) )RS-422A/485  و RS232 

در جدول زیر برخی از این ویژگیها درج گردیده است :

Fastest cycle time: 2 ms
Functions: Logic sequence and Motion control
Up to 8 axes (4 synchronized axes)
Built-in I/O: 40 or 24 I/O points
Up to 8 local NX I/O units
Built-in EtherCAT and EtherNet/IP ports
Up to 16 EtherCAT slaves
Up to 2 option boards can be connected to add serial communications or analog I/O functionality
EtherCAT Ring topology is supported to maintain communications and control in case of a broken cable or device failure

NX1P  فراهم کننده سنکرون ( همزمان ) همه دستگاههای جانبی ماشین شامل بخش حرکت ( موشن - Motion ) ، ورودی/ خروجی ( I/O)  ، ایمنی ( Safety )  ، و بینایی ماشین  ( Vision )  تحت یک محیط توسعه یکپارچه می باشد . نام این محیط یکپارچه Sysmac Studio  می باشد .

سری NX1P  از کنترل کننده های Omron  نیز همانند سایر محصولات Omron  در نمایندگی Omron شرکت کیان کنترل نیک عرضه می گردد.

 

فروش

NX1P2-1040DT
NX1P2-1040DT1
NX1P2-1140DT
NX1P2-1140DT1
NX1P2-9024DT
2 ms 1.5 MB 0
NX1P2-9024DT1
2 ms 1.5 MB 0
NX1P2-9B24DT
4 ms 1 MB 0
NX1P2-9B24DT1
4 ms 1 MB 0
NX1P2-9B40DT
4 ms 1 MB 0
NX1P2-9B40DT1

NX-AD2203
Analog I/O 4 to 20 mA None
NX-AD2204
Analog I/O 4 to 20 mA None
NX-AD2208
Analog I/O 4 to 20 mA None
NX-AD2603
Analog I/O -10 to 10 V None
NX-AD2604
Analog I/O -10 to 10 V None
NX-AD2608
Analog I/O -10 to 10 V None
NX-AD3203
Analog I/O 4 to 20 mA None
NX-AD3204
Analog I/O 4 to 20 mA None
NX-AD3208
Analog I/O 4 to 20 mA None
NX-AD3603
Analog I/O -10 to 10 V None
NX-AD3604
Analog I/O -10 to 10 V None
NX-AD3608
Analog I/O -10 to 10 V None
NX-AD4203
Analog I/O 4 to 20 mA None
NX-AD4204
Analog I/O 4 to 20 mA None
NX-AD4208
Analog I/O 4 to 20 mA None
NX-AD4603
Analog I/O -10 to 10 V None
NX-AD4604
Analog I/O -10 to 10 V None
NX-AD4608
Analog I/O -10 to 10 V None
NX-CIF101
Communication
NX-CIF105

NX-CIF210
Communication
NX-CSG320
Bus coupler
NX-DA2203
Analog I/O None None
NX-DA2205
Analog I/O None None
NX-DA2603
Analog I/O None None
NX-DA2605
Analog I/O None None
NX-DA3203
Analog I/O None None
NX-DA3205
Analog I/O None None
NX-DA3603
Analog I/O None None
NX-DA3605
Analog I/O None None
NX-EC0112
Encoder input
NX-EC0122
Encoder input
NX-EC0132
Encoder input
NX-EC0142
Encoder input
NX-EC0212
Encoder input
NX-EC0222
Encoder input
NX-ECC203
Bus coupler
NX-ECS112
Encoder input
NX-ECS212
Encoder input
NX-EIC202
Bus coupler
NX-HAD402
Analog I/O -10 to 10 V, -5 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA None
NX-HB3101
Temperature control Current transformer None
NX-HB3201
Temperature control Current transformer None
NX-IA3117
Digital I/O
NX-ID3317
Digital I/O
NX-ID3343
Digital I/O
NX-ID3344
Digital I/O
NX-ID3417
Digital I/O
NX-ID3443
Digital I/O
NX-ID3444
Digital I/O
NX-ID4342
Digital I/O
NX-ID4442
Digital I/O
NX-ID5142-1
Digital I/O
NX-ID5142-5
Digital I/O
NX-ID5342
Digital I/O
NX-ID5442
Digital I/O
NX-ID6142-5
Digital I/O
NX-ID6142-6
Digital I/O
NX-ILM400
IO-Link master
NX-MD6121-5
Digital I/O
NX-MD6121-6
Digital I/O
NX-MD6256-5
Digital I/O
NX-OC2633
Digital I/O
NX-OC2733
Digital I/O
NX-OC4633
Digital I/O
NX-OD2154
Digital I/O
NX-OD2258
Digital I/O
NX-OD3121
Digital I/O
NX-OD3153
Digital I/O
NX-OD3256
Digital I/O
NX-OD3257
Digital I/O
NX-OD3268
Digital I/O
NX-OD4121
Digital I/O
NX-OD4256
Digital I/O
NX-OD5121
Digital I/O
NX-OD5121-1
Digital I/O
NX-OD5121-5
Digital I/O
NX-OD5256
Digital I/O
NX-OD5256-1
Digital I/O
NX-OD5256-5
Digital I/O
NX-OD6121-5
Digital I/O
NX-OD6121-6
Digital I/O
NX-OD6256-5
Digital I/O
NX-PC0010
Power connection
NX-PC0020
Power connection
NX-PC0030
Power connection
NX-PD1000
Power feed
NX-PF0630
Power feed
NX-PF0730
Power feed
NX-PG0112
Pulse output
NX-PG0122
Pulse output
NX-PG0232-5
Pulse output
NX-PG0242-5
Pulse output
NX-PG0332-5
Pulse output
NX-PG0342-5
Pulse output
NX-RS1201
Load cell Load cell None
NX-RS1201-K
Load cell Load cell None
NX-SID800
Safety I/O
NX-SIH400
Safety I/O
NX-SL3300
Safety control
NX-SL3500
Safety control
NX-SL5500
Safety control
NX-SL5700
Safety control
NX-SOD400
Safety I/O
NX-SOH200
Safety I/O
NX-TBX01
Power connection
NX-TC2405
Temperature control None B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U
NX-TC2406
Temperature control None B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U
NX-TC2407
Temperature control None B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U
NX-TC2408
Temperature control None B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U
NX-TC3405
Temperature control None B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U
NX-TC3406
Temperature control None B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U
NX-TC3407
Temperature control None B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U
NX-TC3408
Temperature control None B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U
NX-TS2101
Analog I/O None B, C (WRe5-26), E, J, K, L, N, P (PLII), R, S, T, U
NX-TS2104
Analog I/O None B, C (WRe5-26), E, J, K, L, N, P (PLII), R, S, T, U
NX-TS2201
Analog I/O None Pt100, Pt1000
NX-TS2202
Analog I/O None Pt100
NX-TS2204
Analog I/O None Pt100, Pt1000
NX-TS3101
Analog I/O None B, C (WRe5-26), E, J, K, L, N, P (PLII), R, S, T, U
NX-TS3102
Analog I/O None B, C (WRe5-26), E, J, K, L, N, P (PLII), R, S, T, U
NX-TS3201
Analog I/O None Pt100, Pt1000
NX-TS3202
Analog I/O None Pt100
NX-TS3204
Analog I/O None Pt100, Pt1000
NX-V680C1
RFID
NX-V680C2

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به | کیان کنترل نیک | نمایندگی Omron |یاسکاوا | فونیکس کنتاکت | ® می باشد

Design by: WEB BARTAR